Nieuws

nov
18

Deadline ZonMw Actieplan eHealth vervroegd

ZonMw heeft de deadline voor de oproep Actieplan eHealth, call hulpmiddelen en methoden voor implementatie vervroegd van 31 december 2014 naar 13 februari 2014. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend of tot dat het beschikbare budget van € 100.000 is uitgeput. Ze worden beoordeeld op datum van binnenkomst. 

Het Actieplan eHealth Implementatieonderzoek is opgezet met als doel om focus en prioritering te geven aan eHealth implementatieonderzoek in Nederland, waarin implementatieonderzoek wordt gedefinieerd als onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van implementatie en opschaling. Doel van de oproep is het stimuleren van gebruik van reeds ontwikkelde kennis via eerder ontwikkelde of nieuw te ontwikkelen hulpmiddelen en methoden om bij te dragen aan daadwerkelijke implementatie en/of opschaling van eHealth toepassingen. De oproep staat open voor in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, waarbij de aanvragen worden gedaan door samenwerkingsverbanden van minimaal drie onafhankelijke organisaties. Hierbij gaat de voorkeur uit naar publiek-private samenwerking.

Terug naar overzicht