Nieuws

nov
18

Agentschap NL en Dienst Regelingen wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vragen beantwoorden over de fusie van beide EZ agentschappen. De fusie van deze twee agentschappen vloeit voort uit het samenvoegen van de voormalige departementen LNV en EZ. Het takenpakket van de nieuwe organisatie is identiek aan dat van de twee
huidige agentschappen en richt zich, net als voorheen op de dienstverlening voor bedrijven en ondernemers en een optimale toegankelijkheid hiervan.

Voor de uitvoering van de op Europese wet- en regelgeving gebaseerde subsidies en uitvoeringshandelingen die nu door de Dienst Regelingen worden uitgevoerd gelden specifieke kaders. Deze werkprocessen worden ook binnen het nieuwe agentschap bijeen gehouden, mede in het kader van het adviesrapport “Dienst Regelingen tot uw dienst”. Binnen het agentschap komt één afdeling Klantcontact & Gegevens die
zorgt voor een efficiënte en maximaal digitale relatie met ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht