Nieuws

nov
18

2 miljoen voor toerisme in Friesland

Vanaf vandaag kunnen toeristische ondernemers in Friesland subsidie aanvragen voor de STINAF II, de Stimuleringsregeling Natuurlijk Toeristisch Fryslân. De provincie stelt hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het doel van STINAF II is het stimuleren van activiteiten van bestaande kleine en middelgrote ondernemingen, op het gebied van kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en toegankelijkheid. 
 
Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor investeringen in installaties waarbij duurzame energie wordt opgewekt geldt een maximum percentage van 25%. De subsidie bedraagt minimaal € 40.000 en maximaal € 100.000.

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 2.057.000. De verdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Indien het subsidieplafond is bereikt dan zal door loting de onderlinge rangschikking van de aanvragen worden bepaald.

STINAF II is onderdeel van de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Afhankelijk van de resultaten van Stinaf II zullen Gedeputeerde Staten te zijner tijd besluiten over de inzet van de overige resterende beschikbare middelen van bijna € 3 miljoen.

Terug naar overzicht