Nieuws

okt
18

'Overijssel maakt te weinig gebruik van inzicht in eigen subsidieregelingen'

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht of de provincie Overijssel zicht heeft op de doeltreffendheid van de door haar verstrekte subsidies.

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie in ieder geval aandacht besteedt aan het evalueren van haar subsidieregelingen. Het merendeel van de langlopende regelingen wordt geƫvalueerd. Ook maakt de provincie afspraken over het niveau van deze evaluaties. Deze afspraken zijn helaas wel weinig ambitieus, maar in de praktijk ligt het niveau van evaluaties vaak hoger, zo stelt de Rekenkamer.

Verder is de Rekenkamer van mening dat de beschikbare sturingsinformatie beter benut kan worden om ervoor te zorgen dat alle subsidieregelingen tijdig en op het juiste niveau geƫvalueerd worden. Er zijn immers overzichten van alle (lang)lopende regelingen, maar deze informatie wordt nog niet voldoende gebruikt om te controleren of aan afspraken voldaan wordt.

Ook is er een overzicht van alle verstrekte subsidies. Daarmee hebben Gedeputeerde Staten inzicht in de omvang en aard van subsidies. Deze informatie wordt op dit moment nog maar beperkt met Provinciale Staten gedeeld, zodat die het lastig hebben hun controlerende rol te vervullen, aldus de Rekenkamer.

Kijk voor meer informatie op: https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/118-subsidies-overijssel en https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/overijssel-gebruikt-inzicht-subsidies-te-weinig.11136141.lynkx

Gelderland
Vorige week was de Rekenkamer Oost-Nederland overigens nog veel kritischer op hoeveel zicht Gelderland heeft op de besteding van haar subsidies. Er zou in Gelderland zelfs sprake zijn van risico's op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid van subsidieverlening.

Terug naar overzicht