Nieuws

okt
18

Oproep NRO voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een oproep gedaan voor 'Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs'. Het is de derde keer dat deze oproep wordt opengesteld.

Binnen dit financieringsinstrument kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema 'gedrag en passend onderwijs'. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De consortia met de beste ideeën voor een onderzoeksproject krijgen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag in de volgende fase.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Onderwijsinstellingen zijn scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen professionals van aan het onderwijs gerelateerde Nederlandse instellingen (bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) deel uitmaken van het consortium. Voor deze ronde geldt dat een onderzoeker bij maximaal twee aanvragen betrokken kan zijn (eenmaal als hoofdaanvrager en eenmaal als mede-aanvrager).

Inhoudelijk dienen de aanvragen zich te richten op onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling. Dit dient te worden gedaan vanuit één van de volgende drie perspectieven:

  • perspectief van de schoolcultuur;
  • perspectief van de leraar;
  • perspectief van de leerling.


Er is een totaalbudget van € 1 miljoen beschikbaar. Hiervan kunnen tien (start)aanvragen van maximaal € 20.000 per aanvraag gehonoreerd worden, vijf per onderwijssector. Voor uitgewerkte onderzoeksvoorstellen is € 800.000 beschikbaar. Hiervan kunnen acht uitgewerkte aanvragen van maximaal € 100.000 gehonoreerd worden, vier per onderwijssector.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 21 januari 2020, 14:00 uur. De deadline voor het indienen van een startaanvraag (fase 1) is 10 maart 2020, 14:00 uur. Consortia die een subsidie toegekend hebben gekregen voor het uitwerken van hun startaanvraag, kunnen tot slot uitgewerkte onderzoeksvoorstellen (fase 2) indienen tot en met 15 december 2020, 14:00 uur.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/praktijkgericht-onderwijsonderzoek---gedrag-en-passend-onderwijs/praktijkgericht-onderwijsonderzoek---gedrag-en-passend-onderwijs.html

Terug naar overzicht