Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
18

ESF Actie Jeugd binnenkort weer geopend voor aanvragen

In september 2013 werd bekendgemaakt, dat vanuit het  Europees Sociaal Fonds € 30 miljoen extra komt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Dit bedrag komt bovenop de € 50 miljoen die het kabinet eerder beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Inmiddels is ook bekend geworden, dat hiervoor de ESF Actie Jeugd 1 opnieuw zal worden geopend. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 december 2013 tot en met 17 januari 2014. De regeling wordt op 22 oktober 2013 officieel in de Staatscourant gepubliceerd.

In de bijlage van de nog te publiceren regeling is een overzicht opgenomen, met daarin het maximale bedrag dat per centrumgemeente kan worden aangevraagd. Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:
• Het totale bedrag dat niet is aangevraagd (de onderbenutting) overtreft het bedrag dat extra (surplus) is aangevraagd. In dat geval kunnen alle surplusbedragen worden gehonoreerd, onder voorwaarde dat er aan de gebruikelijke overige subsidievoorwaarden is voldaan. Een eventueel resterend bedrag zal voor een andere ESF-Actie worden aangewend; 
• Het totale aangevraagde surplusbedrag is hoger dan het beschikbare resterende bedrag als gevolg van onderbenutting. In dat geval zal het surplus worden verdeeld op basis van een objectief verdeelcriterium, te weten het aandeel jongeren (jonger dan 27 jaar) per arbeidsmarktregio, dat is ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden bij het UWV.  

Dit betekent dat het toegestaan is om meer subsidie aan te vragen dan waar op grond van het bewuste bedrag aanspraak op kan worden gemaakt. Wel wordt verzocht om een zo realistisch mogelijke inschatting van de te maken kosten te doen.  

De actie Jeugd van ESF heeft tot doel jeugdwerkloosheid te voorkomen. Het scholen van jongeren en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt staan centraal. Deze uitbreiding van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet. De actie richt zich op additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt. De actie is bestaat uit twee subacties: Jeugd 1 en Jeugd 2.

Terug naar overzicht