Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
18

Flevoland stelt subsidieplafonds natuurbeheer 2013 vast

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de subsidieplafonds voor activiteiten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Flevoland Landelijk Gebied 2007-2013 (pMJP) voor 2013 vast te stellen en bekend te maken in het provinciaal blad. Hiermee geven Gedeputeerde Staten aan mogelijke aanvragers aan, hoeveel geld er in 2013 beschikbaar zal zijn voor subsidiëring van projecten voor inrichting van het landelijk gebied.

De subsidieplafonds kunnen nog gewijzigd worden, aangezien de programmabegroting voor 2013 nog door Provinciale Staten moet worden vastgesteld en omdat in de eerste begrotingswijziging in 2013 budgetten kunnen worden gewijzigd.

Terug naar overzicht