Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
18

Subsidieregelingen emissiearme taxi's en bestelauto's en emissieverminderende voorzieningen voertuigen gewijzigd

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidieregelingen emissiearme taxi’s en bestelauto's en emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (Euro VI) gewijzigd. Bij de uitvoering van de subsidieprogramma’s bleek dat de formulering van enkele bepalingen aanleiding geeft tot discussie over het al dan niet in aanmerking komen voor subsidie. Daarom is deze nu aangepast. Het gaat om een aantal technische wijzigingen.

Bij uitvoer naar een buitenlandse vestiging was het niet nodig de tenaamstelling van een voertuig niet te wijzigen, maar de met de subsidie te bewerkstelligen emissiereductie wordt dan niet in Nederland gerealiseerd. Dit is dan oneigenlijk gebruik van de specifiek voor dit doel gereserveerde begrotingsgelden. Daarom wordt nu de tenaamstelling gekoppeld aan het kentekenregister. 

Verder kwam onbedoeld een aantal voertuigen niet in aanmerking voor subsidie. Dit is met name het geval bij elektrisch aangedreven bestelauto's en taxi's, waarvoor op grond van de Wet belasting op personenauto's en motorrijwielen een nihiltarief geldt. Van teruggave van belastingen is in die gevallen geen sprake, en het vragen van een beschikking voor de teruggave van € 0 levert overbodige administratieve lasten op. Daarom zijn deze bestelauto's en taxi's nu apart vermeld. 

Daarnaast bestond er onduidelijkheid het begrip ‘is gevestigd’. Auto’s worden soms op naam gezet van een privépersoon, bijvoorbeeld de eigenaar van het bedrijf (dit geldt met name in voor zzp’ers), die dan een andere vestigingsplaats heeft dan het bedrijf. In die gevallen kost het veel tijd om te bepalen of een voertuig toch voor het grootste deel van de tijd in één van de betreffende gemeenten zal worden gebruikt. Voor een goede uitvoering van de regeling is het van belang dat eenduidig bepaald kan worden of het voertuig in aanmerking komt voor de extra subsidie. Daarom is nu bepaald, dat de eerste kentekenhouder een rechtspersoon moet zijn, die in één van die gemeenten is gevestigd. Dit moet dan ook blijken uit de tenaamstelling van het kenteken.

Verder is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen gewijzigd. Omdat duidelijk is geworden dat het subsidieplafond 2013 en 2014 meer dan toereikend zal zijn voor de nog in 2013 af te leveren vrachtauto’s en bussen, is het in 2012 overgebleven bedrag van € 5.300.000 niet toegevoegd aan het beschikbare budget voor 2013 en 2014. Dit geld wordt gebruikt voor andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De te kiezen alternatieve maatregelen zullen in principe eveneens betrekking hebben op de verkeers- en vervoerssector. Het subsidieplafond blijft dus € 32 miljoen.

Terug naar overzicht