Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
18

Brief Stimulering Ondernemingsfinanciering naar Tweede Kamer

In de brief Stimulering Ondernemingsfinanciering informeert Minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer over de vormgeving en achtergrond van het pakket maatregelen voor stimulering van ondernemingsfinanciering dat is opgenomen in de miljoenennota 2014. Daarnaast bevat de brief de halfjaarsrapportage over de benutting van het financieringsinstrumentarium van het ministerie van Economische Zaken over het eerste halfjaar van 2013. Tot slot geeft de minister een beleidsreactie op de evaluatie van de regeling Innovatiekrediet, die hij op 23 augustus jl. naar de kamer heeft gestuurd.

De benutting van het EZ-financieringsinstrumentarium is vergeleken met het tweede half jaar van 2012 verder gedaald. Klik hier voor de kamerbrief met meer informatie en de cijfers.

Innovatiekrediet
Uit de evaluatie bleek dat het Innovatiekrediet doeltreffend en doelmatig is. De toekenning van een Innovatiekrediet zorgt ervoor dat de R&D-loonsom gemiddeld 68% hoger is dan deze zou zijn geweest zonder een Innovatiekrediet. Hieruit volgt dat één euro aan Innovatiekredietbetaling gemiddeld € 1,82 euro extra R&D-uitgaven oplevert.
Het kabinet heeft besloten om het Innovatiekrediet voort te zetten. En om innovatie te stimuleren wordt het Innovatiekrediet tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het kredietpercentage voor kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 50%.

Terug naar overzicht