Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
18

Subsidie mogelijk voor transmedia producties

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie starten een regeling voor non-fictie transmedia producties. Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, een boek of een online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Het Mediafonds wil met deze regeling binnen het interdisciplinaire medialandschap het aanbod van veelbelovende non-fictie transmedia producties met publieke waarde stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze regeling cross-overs en innovatie bevorderen op het gebied van transmedia producties die in het teken staan van maatschappelijke vraagstukken. Hierin is onder meer een rol weggelegd voor de disciplines vormgeving en e-cultuur.

Er zijn twee indientermijnen in 2013. De eerste ronde sluit op 3 oktober 2013, de tweede op 21 november 2013. Voor 2013 is in totaal een bedrag van € 300.000 beschikbaar, waarvan maximaal € 200.000 voor de eerste ronde. In het eerste kwartaal van 2014 worden de 2 rondes geëvalueerd en wordt besloten of deze vorm van ondersteuning in een regeling moet worden vastgelegd. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier, dat in augustus via de websites van beide fondsen beschikbaar komt. De aanvrager geeft onder andere aan bij welke fonds men indient. Voor het verkrijgen van een subsidie moet de aanvrager zijn ingeschreven in het Handelsregister. 

Terug naar overzicht