Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
18

Overijssel opent subsidie voor verwijdering asbestdaken

De provincie Overijssel opent een subsidieregeling voor versnelde verwijdering van asbestdaken op bedrijven. De regeling is bedoeld om eigenaren te stimuleren het verouderde en verweerde asbest in hun daken te vervangen voor duurzame, energiezuinige materialen. Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 300.000. In totaal is € 1,1 miljoen beschikbaar.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten bedrijven een minimaal dakoppervlak van 334 m2 saneren. De vergoeding is € 3 per m2, tot maximaal € 25.000 per aanvrager. De regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven op bedrijfsterreinen. De regeling is niet bestemd voor agrarische ondernemingen. Zij kunnen gebruik maken van de onlangs geopende regeling Asbest eraf, zonnepanelen er op.

Versnelde asbestverwijdering leidt tot minder asbestemissies op bedrijventerreinen en beperkt het risico van asbestbranden voor de (woon)omgeving. Overijssel is de eerste provincie in Nederland die hiervoor een
beleid heeft ontwikkeld en invulling geeft aan het voornemen van het Rijk om in 2024 te komen tot een algemeen asbestverbod.

Terug naar overzicht