Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
18

NWO MaGW wijzigt ronde 2014 Onderzoekstalent

Op basis van ontvangen feedback over de ronde van Onderzoekstalent 2013 van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW), wordt de opzet van de subsidieronde 2014 op een aantal punten aangepast. In vergelijking met de ronde 2013 zijn dit de volgende punten: 
• De eis van de afgeronde onderzoeksmaster vervalt;
• De deadline voor indiening wordt vervroegd naar begin januari 2014;
• De Technische Universiteiten, de Open Universiteit en Universiteit Wageningen krijgen een basisquotum van drie plaatsen. Vier instituten (MPI, NIDI, NIN, NSCR) kunnen elk een onderzoeksvoorstel indienen. Mede daardoor wijzigt de berekening van de quota;
• Er kunnen minder onderzoeksvoorstellen gehonoreerd worden.

De volgende punten blijven hetzelfde:
• De onderzoeksinstellingen voeren een voorselectie uit;
• Er geldt een quotum per universiteit;
• NWO-MaGW financiert drie jaar van een promotietraject, ongeacht of dit drie of vier jaar duurt. 

Klik hier voor een toelichting op deze punten.

Onderzoekstalent is een financiering met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor jonge talenten die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. Voorstellen  worden ingediend via hoogleraren, universitair hoofddocenten of universitair docenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Terug naar overzicht