Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
18

Nog innovatiesubsidie beschikbaar voor het MKB

Op de eerste dag van de openstelling van de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zijn voor veel onderdelen meer projectaanvragen binnengekomen dan het beschikbare budget. Er zijn echter nog onderdelen die niet zijn overvraagd. Agentschap NL heeft hiervan een overzicht gepubliceerd:
• er is nog ruim budget voor kennisvouchers binnen de topsectoren: Logistiek, Hightech Systemen & Materialen, Chemie, Creatieve Industrie en Water. Met een MIT-kennisvoucher kunt u als MKB-ondernemer kennis inkopen bij een kennisinstelling;
• voor een haalbaarheidsstudie, waarmee u vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart kunt brengen, is binnen de topsector Water/deltatechnologie nog € 250.000 budget beschikbaar. Binnen de topsector Biobased is het budget hiervoor beperkter;
• binnen de topsector Logistiek is voor R&D-samenwerkingsprojecten nog ruim € 1,35 miljoen beschikbaar. Bij de topsector Water/watertechnologie is de budgetoverschrijding voor R&D-projecten gering. U maakt nog kans op subsidie als niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Een R&D-samenwerkingsproject richt zich op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten;
• binnen de topsectoren Biobased en Chemie is nog ruim voldoende budget voor nieuwe aanvragen voor de inhuur van hooggekwalificeerd personeel. Deze gedetacheerde werknemers kunt u inzetten voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.

Aanvragen voor bovengenoemde onderdelen kunnen nog worden ingediend tot en met 1 juli 2013.

Terug naar overzicht