Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
18

Wijzigingen subsidie transitie woningen Limburg bekendgemaakt

Het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015 is op een aantal punten gewijzigd.

Een korte termijn project diende te starten op 1 maart 2013. Deze datum is verlengd. Korte termijnprojecten dienen nu uiterlijk binnen 4 weken na subsidieverlening en in ieder geval vóór 1 juli 2013 te starten. 

Het project diende op het moment van indiening direct planologisch uitvoerbaar te zijn. Hier wordt aan toegevoegd, dat er een uitzondering bestaat, indien de aanvrager aannemelijk kan maken dat het project op korte termijn en in ieder geval binnen 3 maanden na subsidieverlening planologisch uitvoerbaar wordt.

Het project moest op uiterlijk 31 december 2014 afgerond zijn. Hier wordt de opmerking aan toegevoegd dat, indien het in het belang van het project is, en de aanvrager bij het indienen van de aanvraag aannemelijk maakt dat de afronding van het project voor die datum niet haalbaar is, het project zo snel mogelijk en in ieder geval op 31 december 2015 afgerond moet zijn.

In het Provinciaal blad is een nieuwe versie van de regeling gepubliceerd, waarin bovengenoemde wijzigingen zijn opgenomen.

Terug naar overzicht