Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
18

Gelderland wijzigt Subsidieplafond Operationeel Programma EFRO 2007-2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben als beheersautoriteit van Operationeel Programma EFRO 2007-2013 een wijziging van het subsidieplafond gepubliceerd. Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2015 is als volgt vastgesteld:


Prioriteit 1: versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap: 

Gelderland: € 73.618.935
Overijssel € 31.013.521


Prioriteit 2: versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken:

Gelderland: € 25.599.600
Overijssel € 19.527.900


Prioriteit 3: versterken attractiviteit steden: 

Gelderland € 10.239.840
Overijssel € 6.892.200De Rijkscofinanciering voor Prioriteit 1 bedraagt voor Gelderland € 27.071.687 en voor Overijssel € 13.892.165. Voor prioriteit 2 en 3 is geen budget.

GO Gebundelde Innovatiekracht (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel, samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Terug naar overzicht