Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
18

Brabant neemt in juni definitief besluit over aangekondigde fondsen

In november 2012 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant bekendgemaakt dat zij een deel van de Essent-gelden willen besteden aan een viertal investeringsfondsen met de thema’s: innovatie, energie, breedband en natuur. Op 27 maart bogen de leden van de Statencommissie voor Mobiliteit en Financiën zich over de voortgang en opzet van de fondsen. Op 21 juni 2013 zullen Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de instelling, inrichting en de uitvoering van de fondsen. Dan is ook duidelijk hoe de investeringsfondsen worden uitgevoerd en wie dat gaat doen.

Ondernemers, gemeenten of maatschappelijke organisaties kunnen straks bij het fonds een businesscase indienen.
Drie van de vier fondsen hebben een revolverend karakter. Alleen voor het Groenfonds geldt deze voorwaarde van revolverendheid niet. Voor de investeringen in natuur en landschap in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lijkt dit niet realistisch. Wel moeten de investeringen in het Groenfonds dezelfde omvang aan cofinanciering hebben.

Terug naar overzicht