Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
17

Oproep Europees Terugkeerfonds 2012 officieel gepubliceerd

In de Staatscourant is de oproep voor Europees Terugkeerfonds (ETF) jaartranche 2012 gepubliceerd. De sluitingsdatum was in de eerste instantie 3 januari 2013, maar deze is verzet naar vrijdag 11 januari 2013. Voor de jaartranche 2012, die loopt van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2014, kunnen voor 7 acties aanvragen worden ingediend (inclusief budget):
• Actie 2: Assisted voluntary return and (durable) reintegration: € 2.000.000. Voor deze actie kan een gecombineerde aanvraag met SVT worden ingediend;
• Actie 3: (Ex)UAM reintegration support: € 441.050,88;
• Actie 4: Outreach and reintegration support for vulnerable and irregular migrants: € 750.000;
• Actie 5: Measures aimed at increasing awareness and support from countries of origin in the field of return: € 50.000;
• Actie 6: Dignified return for victims of trafficking and/or migrants with a medical condition: € 395.000;
• Actie 7: Assisted voluntary return from detention and alternatives for detention: € 500.000;
• Actie 10: (Innovative) (inter)national tools for return management: € 1.260.000.

Een organisatie dient ten minste 50% van de subsidiabele kosten te financieren door een eigen bijdrage of een bijdrage van derden. Voor actie 3 en 6 kan dit oplopen tot 75%. De minimale subsidiable kosten van een project zijn € 200.000.

Het ETF is een initatief van de Europese Unie en is ingesteld voor de periode 2008-2013. Het ETF is een onderdeel van het programma Solidariteit en Beheer van Migratiestromen en ondersteunt projecten die:
• de organisatie rondom het terugkeerproces verbeteren;
• de samenwerking tussen lidstaten rondom het terugkeerproces versterken;
• een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen over terugkeer bevorderen.

Terug naar overzicht