Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
17

Tweede tender cyber security onderzoek aangekondigd

Er gaat nog dit jaar een tweede tender cyber security van start. De verwachte start is eind 2013. Binnen de tender zijn opnieuw twee trajecten voorzien, voor zowel lange termijn onderzoek (via het NWO-instrumentarium) als voor korte termijn onderzoek (via het SBIR-instrument van Agentschap NL). De basis voor deze tweede tender is de nieuwe Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II) die op 4 november uitkomt. Van de NCSRA-II is al een conceptversie beschikbaar.

De financiers van de tweede tender zijn de ministeries van V&J, BZK, Defensie, EZ, I&M en Financiën en NWO. Zij willen er de volgende doelen mee ondersteunen: 
• Verbeteren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van ICT-infrastructuren en -diensten;
• Anticiperen op toekomstige cybersecurity-uitdagingen in Nederland;
• Stimuleren van de Nederlandse cybersecurity-economie en het bevorderen van innovaties in deze sector;  
• Versterken van de Nederlandse cybersecurity gemeenschap en het stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen en de publieke- en private sector.

Om de mogelijkheden tot samenwerking in formulering en uitvoering van een onderzoeksproject te verkennen, zal er op 19 november 2013 in Den Haag een Matchmaking Event gehouden voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk doel van de bijeenkomst is om tot gezamenlijke voorstellen te komen voor de tweede tender van de SBIR cyber security en de NWO call. Het tijdstip van deze bijeenkomst is nog niet bekend. 

Terug naar overzicht