Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
17

Subsidiebudget MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) ruim overvraagd

Op 3 oktober 2013 sloot de indientermijn van de tweede tranche van de MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT). In deze ronde, die startte op 25 september 2013, werden ruim 380 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van € 25 miljoen subsidie. Het beschikbare budget van € 6.058.020 is daarmee ruim overvraagd. Het budget was beschikbaar voor de instrumenten kennisvouchers, haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en het inhuren van hooggekwalificeerd personeel.

De meeste aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten werden ingediend door MKB-bedrijven uit de topsector Hightech Systemen & Materialen (inclusief ICT). Zij dienden in totaal 88 projectaanvragen in. De Topsector Creatieve Industrie volgde, met 46 R&D samenwerkingsprojecten.

MKB-bedrijven uit de topsector Water konden haalbaarheidsstudies indienen. Er werden 40 aanvragen voor ontvangen. De Topsector Tuinbouw stelde drie verschillende instrumenten open. Hierop werden 145 aanvragen ingediend, waarvan 96 voor kennisvouchers. Voor de Topsector Chemie (inclusief Biobased Economy) was een klein restbudget voor haalbaarheidsstudies beschikbaar. Hierop zijn 36 aanvragen binnengekomen. De MKB-bedrijven in de Topsector Logistiek dienden 32 aanvragen in.

In deze tenderronde was vooraf door de topsectoren Hightech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Chemie/Biobased, Creatieve Industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aangegeven, voor welke instrumenten MKB-bedrijven aanvragen konden indienen. Voor MKB-bedrijven uit de overige topsectoren was het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen, aangezien het in het voorjaar beschikbaar gestelde budget al was uitgeput.

Terug naar overzicht