Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
17

Noord-Holland investeert ruim € 6,5 miljoen in natuurbeheer

Ook dit jaar stelt Noord-Holland geld beschikbaar voor natuurbeheer. Met de openstelling van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) worden alle bestaande en lopende afspraken binnen het SNL voor natuurbeheer voort. Dit betekent een investering van ruim € 6,5 miljoen. Evenals vorig jaar gaat de provincie geen nieuwe overeenkomsten aan. Alleen particulieren en organisaties die de afgelopen jaren al subsidie kregen maar waarvan de subsidieperiode is afgelopen, kunnen ook dit jaar aanvragen indienen.

De aanvraagperiode voor (voortzetting van) subsidiëring loopt van 15 november tot en met 31 december 2012. Met het SNL wordt natuur- en landschapsbeheer gefinancierd. Het SNL richt zich op twee soorten natuurbeheer. Het gaat om natuurbeheer door natuurbeherende organisaties maar ook door agrariërs en andere particuliere beheerders. Met deze SNL-openstelling worden alle bestaande en lopende afspraken gecontinueerd. Door Rijksbezuinigingen is nog onduidelijk hoeveel geld er in de toekomst voor (particulier) natuur- en landschapsbeheer beschikbaar is. Daarom gaat de provincie nu geen nieuwe overeenkomsten aan.

Voor bepaalde soorten van beheer wordt er met dit besluit wel de mogelijkheid open gehouden om nieuwe contracten aan te gaan. Het is echter nog maar de vraag of er ook echt geld beschikbaar komt. Dit betreft bijvoorbeeld terreinen die al zijn verworven en ingericht voor natuurbeheer, maar waarvan het beheer nog niet gesubsidieerd wordt, maar ook vormen van primair natuurbeheer (natuurboeren). Dit is beheer waar GS positief tegenover staan, maar waarvoor op dit moment geen duidelijkheid is over de financiële ruimte om hiervoor subsidie te verlenen. De provincie verwacht, dat de financiële gevolgen van het natuurakkoord voor Noord-Holland eind 2012 duidelijk worden.

Meer informatie over het natuurbeheerplan en de SNL regeling is te vinden op deze website.

Terug naar overzicht