Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
17

Extra stimulans van € 3 miljoen vanuit Waddenfonds Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt voor de periode 2012-2013 € 3 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ecologie of economie van het Noord-Hollandse Waddengebied. In aanmerking komen projecten die passen binnen de zogeheten pioniersprogramma’s van het Waddenfonds.

Alleen projecten die subsidie toegekend krijgen uit het Waddenfonds, en in overwegende mate hun werking hebben in het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied, komen in aanmerking voor subsidie uit de cofinancieringregeling. Bij aanvragen wordt kritisch beoordeeld of partijen zich voldoende hebben ingespannen om zelf voor financiering te zorgen. De subsidie uit de Noord-Hollandse regeling bedraagt maximaal € 300.000,- per project. Meer informatie over de Noord-Hollandse cofinancieringsregeling voor het Waddenfonds is te vinden op de website bij het digitaal loket van de provincie.

Belanghebbenden kunnen sinds 1 oktober subsidieaanvragen indienen bij het Waddenfonds. Meer informatie over de pionierprogramma’s en het indienen van aanvragen voor het Waddenfonds is te vinden op de website van het Waddenfonds. Op deze website zijn het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten opgenomen.

Het Waddenfonds is per 1 januari 2012 door het Rijk overgedragen aan de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het fonds is bestemd voor versterking van de ecologie en economie van het Waddengebied. Hiervoor is tot 2026 € 500 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht