Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
17

Aanvragen beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen 2013 van VWS naar NZa

Sinds 8 oktober 2012 is het mogelijk om een beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen 2013 aan te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de bekostiging van zorgopleidingen. De beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 vervangt de huidige Subsidieregelingen zorgopleidingen 1e en 2e tranche die per 1 januari 2013 vervallen. Opleidende instellingen konden voorheen subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS. Aanvragen kunnen bij de NZa tot en met 14 november 2012 worden ingediend. De NZa zal ook de verdere afwikkeling van toekennen, bevoorschotten en verantwoorden op zich nemen. Op subsidies die voor 2012 zijn verleend blijven de huidige Subsidieregelingen zorgopleidingen nog van toepassing.

De overheveling betreft bijna alle opleidingen die tot het Opleidingsfonds Zorg behoren en de opleiding tot huisarts. Voor de opleidingen tot jeugdarts, tot arts infectieziektebestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) is financiering via een beschikbaarheidbijdrage niet mogelijk. Deze artsen leveren zorg die niet direct te koppelen is aan zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor deze opleidingen zal VWS met een eigen subsidieregeling komen. 

Voor meer informatie over de beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen kunt u terecht op de website van de NZa.

Terug naar overzicht