Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
17

Regels Gelderland sport gewijzigd

De provincie Gelderland heeft de Regels Gelderland Sport 2012 als volgt gewijzigd:
• Hoofdstuk 1 Vitale samenleving:
- wijziging van de (criteria) voor subsidiabele activiteiten van de paragrafen Actieve senioren en Sport en gezondheid bij jeugd,
- wijziging van de hoogte van de subsidie van de bovengenoemde paragrafen: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 per activiteit,
- toevoeging van de paragrafen Sport en gezondheid bij personen met een lage sociaal- economische status en Sport en gezondheid bij mensen met een functiebeperking, met bijbehorende criteria;
• Hoofdstuk 3 Economische impact:
- wijziging van de titel van paragraaf 3 van 'Vitale werknemers en potentiële werknemers' in 'Vitale bedrijven, vitale werknemers',
- wijziging van de (criteria) voor subsidiabele activiteiten van deze paragraaf,
- wijziging van de hoogte van de subsidie van deze paragraaf: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 25.000 per bijeenkomst.

Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad.

Met de Regels Gelderland sport 2012 kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten ter uitvoering van Gelderland sportland: Programma 2010-2016 voor zover deze betrekking hebben op de thema's vitale samenleving, excellente prestaties en economische impact.

Terug naar overzicht