Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
17

Overijssel maakt nieuwe subsidieplafonds 2013 bekend

De provincie Overijssel heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, waaronder cultuur, leefomgeving en milieu. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen. Er zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor:

• Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd, paragraaf 4.24 Initiatieven van onderop 'Sociaal kapitaal Overijssel':  
Het subsidiebedrag voor 2013 is vastgesteld op  € 1.040.000 en wordt verdeeld over 7 gebieden in Overijssel. Voor elk gebied is € 148.571 beschikbaar. De gebieden zijn als volgt samengesteld annex aan de Leader-gebieden: 
- Noordwest Overijssel: gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, 
- Noordoost Overijssel: gemeenten Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, 
- Noordoost Twente: gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal, 
- Zuid Twente: Almelo, Hengelo en Enschede en de gemeenten Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, 
- West Twente: de gemeenten Twenterand, Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten, 
- Salland: Deventer en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, 
- Zwolle-Kampen: gemeenten Zwolle en Kampen
Een aanvraag moet uiterlijk op 1 september 2013 zijn ontvangen. Het subsidiebedrag zal worden verdeeld volgens prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Bij onderuitputting in een of meerdere gebieden worden resterende gelden herverdeeld over de andere gebieden.  

• Hoofdstuk 5 Wonen en leefomgeving, subparagraaf 5.2.6 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): € 225.000. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond dit toelaat;
• Hoofdstuk 8 Milieu, paragraaf 8.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing: € 1.000.000, voor de tweede tender. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 11 september, voor 19.00 uur van het betreffende kalenderjaar. Het subsidiebedrag zal worden verdeeld volgens prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat;
• Hoofdstuk 9 Landbouw, natuur en landschap, paragraaf 9.15 Uitvoeren van uitvoeringsprogramma’s Nationale Landschappen: € 622.672, voor de uitvoering van projecten in het Nationaal Landschap Noordoost Twente.

Zie voor meer informatie de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht