Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
17

Meetellen vrijwilligerswerk bij aanvraag Brimsubsidie niet mogelijk

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft n.a.v. de motie Van der Werf onderzocht of het mogelijk is tot een werkbaar en eenvoudig model te komen, waarmee vrijwilligerswerk mee kan tellen in de eigen inkomsten bij de aanvraag van een Brimsubsidie.

Eén van de doelstellingen van de herziening van het Brim per 2013 was om deze regeling te vereenvoudigen, vandaar dat er gekozen is voor één subsidiepercentage van 50% voor iedereen. Voor de meeste monumenteneigenaren betekent dat, dat er meer eigen geld bij moet worden gelegd. De minister heeft twee mogelijkheden bekeken. Het FIM heeft aan OCW een model voorgelegd, waarbij voor de directievoering en het toezichthouden op de bouwwerkzaamheden, wat bij sommige monumenten door vrijwilligers wordt gedaan, fictief 10 % van de totale bouwkosten wordt gerekend. De eigenaar hoeft dan maar circa 45 % van de subsidiabele kosten te betalen in plaats van 50%. Het subsidiëren van kosten die niet gemaakt worden is echter lastig controleerbaar en juridisch niet mogelijk.
Daarnaast is onderzocht of de regeling zodanig aan te passen is, dat er bij een bepaald aantal vrijwilligersuren die de instandhouding van het monument ten goede komen, een lager percentage eigen bijdrage gevraagd wordt. Het invoeren van verschillende percentages voor organisaties die met vrijwilligers werken maakt de regeling juist weer ingewikkelder. Ook is het kapitaliseren van vrijwilligersuren fraudegevoelig en moeilijk te controleren.

De minister is tot de conclusie gekomen dat het helaas niet mogelijk is om tot een eenvoudig en werkbaar model te komen.

Terug naar overzicht