Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
17

Veel belangstelling voor Subsidieregeling Landschappen van Allure

In april 2013 werd in Noord-Brabant de Subsidieregeling Landschappen van Allure geopend. Er zijn tien investeringsvoorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim € 58 miljoen. Het budget is hiermee ruim overvraagd. Voor deze subsidieronde was € 26.475.000 beschikbaar. Een externe adviescommissie beoordeelt de voorstellen waarover Gedeputeerde Staten naar verwachting eind juni 2013 een besluit neemt. Projecten waarin de provincie dan geen investering doet, kunnen in de tweede ronde opnieuw een subsidie, een garantstelling of een lening aanvragen.

Met de regeling Subsidieregeling landschappen van allure wil Noord-Brabant de komende vier jaar een bijdrage leveren aan de realisatie van drie hoogwaardig groene landschappen, die van groot belang zijn voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant. Deze landschappen zijn dan complementair aan de sterke en innovatieve stedelijke landschappen. Samen vormen zij een belangrijke vestigingsfactor én een waardevol bezit voor een bijzonder woon- en leefmilieu in Brabant. Op deze manier wil de provincie bijdragen aan de ambitie om van Brabant een sterke kennis- en innovatieregio te maken.

Terug naar overzicht