Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
17

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer geopend

De Rijksoverheid heeft de gegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies over 2013 gepubliceerd. Er is in 2013 voor een bedrag van € 987 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Hiervan werd € 64 miljoen uitgekeerd aan markt- en prijsbeleid, € 823 miljoen voor inkomenssteun en € 100 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er € 1,6 miljoen besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma’s schoolmelk. Aan Europese visserijsubsidies is over 2013 ruim € 14 miljoen verleend.

Ook in voorgaande jaren werden deze gegevens in de databank gepubliceerd. Zowel voor de Europese landbouw- als voor de visserijsubsidies geldt, dat de betalingen licht gestegen zijn ten opzichte van 2012. In 2012 werd € 975 miljoen uitgekeerd aan landbouwsubsidie, terwijl de visserijsubsidies bijna 13 miljoen bedroegen. In voorgaande jaren was juist een dalende trend te zien.

De databank met EU-subsidiegegevens landbouw en visserij is te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voor de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2013, dat loopt van 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2013.

De gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, worden niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en op verzoek van de Europese Commissie. Gegevens van ontvangers van Europese landbouwsubsidies anders dan natuurlijke personen worden wel openbaar gemaakt. Een nieuw besluit van de Europese Commissie waarmee weer volledige openbaarheid aan subsidiegegevens wordt gegeven, zal in 2015 van kracht worden.

Terug naar overzicht