Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
17

Utrecht wijzigt subsidie kunsten, media en erfgoed

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en erfgoed gewijzigd. Binnen deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor o.a. cultuureducatie, cultuurparticipatie en bibliotheekvernieuwing. De doelgroep is per activiteit verschillend. Voor een aantal activiteiten is voor de periode 2013-2015 tevens een subsidieplafond vastgesteld. Voor het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap van culturele instellingen in generieke zin is een subsidieplafond van € 1.234.000 vastgesteld. Aanvragen kunnen het hele kalenderjaar worden ingediend.

Voor het toegankelijk maken van het Utrechts cultureel erfgoed is een subsidieplafond van maximaal € 150.000 per jaar vastgesteld. Voor het behouden en ontwikkelen van samenhangende cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke structuren van historische buitenplaatszones, militair erfgoed agrarisch cultuurlandschap en archeologische vindplaatsen is een subsidieplafond van maximaal € 100.000 per jaar vastgesteld. Aanvragen voor deze beide onderdelen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 1 september.

Terug naar overzicht