Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
17

Subsidie voor verduurzaming in de landbouwsector weer mogelijk

Ter stimulering van de verduurzaming van de landbouwsector wil staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) via de beschikbare middelen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2013 enkele regelingen openstellen. Hiermee wil zij bijdragen aan het vergroten van kennis over de mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak te verminderen, het stimuleren van innovatie en het stimuleren van het daadwerkelijk toepassen van maatregelen. Voor de subsidieregelingen is een bedrag van ruim € 16 miljoen gereserveerd. Dit heeft de staatssecretaris in een kamerbrief laten weten.

Nog voor de zomer zal er een regeling voor Small Business Innovation Research (SBIR) worden opengesteld, voor het ontwikkelen van voer- en managementmaatregelen en voor het uitrijden van mest. Ook de subsidieregeling integraal duurzame stallen voor agrarische bedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt deze zomer ook opengesteld.

Dit najaar volgen de subsidieregelingen meetprogramma, beroepsopleiding en voorlichting en grote praktijknetwerken. Dijksma gaat er van uit, dat er voor de subsidieregelingen voldoende belangstelling bestaat. Daarom wil Dijksma ook voor 2014 budget ter beschikking stellen.

Terug naar overzicht