Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
16

Ruim € 38 miljoen meer aan landbouw- en visserijsubsidies uitgegeven dan begroot

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2011 ruim € 38 miljoen euro meer aan subsidies voor landbouw en visserij uitgegeven dan was begroot. In de Ontwerpbegroting 2011 was circa € 229 miljoen gereserveerd, terwijl uiteindelijk circa € 267 miljoen is uitgegeven. Dat blijkt uit het overzicht dat staatssecretaris Verdaas naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, als antwoord op de aanvullende schriftelijke vragen van de Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Er werd vooral meer uitgegeven aan de Investeringsregeling gecombineerde luchtwassystemen (€ 6,2 miljoen meer), de Subsidieregeling Integraal duurzame stallen en houderijsystemen: (€ 13,8 miljoen meer) en de Tegemoetkoming VAMIL (€ 6 miljoen meer). Aan de Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovaties en de Regeling fijnstofmaatregelen werd aanmerkelijk minder uitgegeven dan begroot. Aan de regeling Marktintroductie Energie-innovaties werd € 11,9 miljoen minder uitgegeven, aan de Regeling fijnstofmaatregelen € 9,7 miljoen minder.

Het complete overzicht van subsidies en de toelichting van de staatssecretaris zijn te lezen in het document Aanvullende vragen rapporteurs inzake begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies.

Terug naar overzicht