Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
16

Programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' zeer succesvol

Op 30 september jongstleden sloot de indientermijn van programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'. Er zijn in totaal 463 aanvragen binnengekomen, voor een gezamenlijk bedrag van € 20,2 miljoen. Dit overtreft ruimschoots de € 1,4 miljoen, die de gezamenlijke fondsen beschikbaar hadden gesteld. Alle aanvragen zijn inmiddels globaal beoordeeld. 98 van de 463 ingediende aanvragen blijken het meest veelbelovend. De indieners van deze projecten zijn uitgenodigd om een definitieve aanvraag in te dienen. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gekregen of zij wel dan niet door zijn naar deze ronde.

Projecten, die niet geselecteerd zijn voor het programma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, kunnen mogelijk nog wel gefinancierd worden vanuit andere programma's van de ouderenfondsen. Klik hier voor een overzicht van mogelijkheden.

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ is een gezamenlijk initiatief van Stichting RCAOK en Fonds Sluyterman van Loo. Het programma ondersteunt projecten, waarin vitale senioren zich inzetten voor kwetsbare ouderen. De projecten kunnen een variabele duur hebben.

Terug naar overzicht