Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
16

Noord-Brabant publiceert wijzigingen op subsidieregeling verkeer en vervoer

Noord-Brabant heeft de Eerste wijzigingsregeling Subsidie verkeer en vervoer gepubliceerd. Aan de bestaande regeling worden twee paragrafen toegevoegd: GGA-regio’s en het SRE en B5-gemeenten.

Subsidie voor de paragraaf GGA-regio's en het SRE kan worden verstrekt aan deelnemers in de GGA-regio en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten op het gebied van infrastructuur, bushaltes en toebehoren. Indien deze projecten door onvoorziene omstandigheden in het eerste jaar niet in uitvoering kunnen worden genomen, kan er subsidie worden verstrekt voor reserveprojecten. Het subsidieplafond voor dit onderdeel bedraagt € 25.176.100 voor 2014 en 2015. Voor reserveprojecten bedraagt het subsidieplafond € 0.

Subsidie voor de paragraaf B5 gemeenten kan worden verstrekt aan de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's Hertogenbosch of Tilburg. Er kan subsidie worden verstrekt voor grote of kleine infrastructurele projecten en voor niet-infrastructurele verkeer en vervoerprojecten. Het subsidieplafond voor 2014 bedraagt € 1.733.300 en is alleen van toepassing op projecten, die zijn opgenomen in het deelprogramma DVM BrabantStad.

Zie voor meer informatie over de afzonderlijke paragrafen het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht