Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
16

Subsidieplafonds en speerpunten Externe Veiligheid Noord-Holland 2014 bekend

De provincie Noord-Holland heeft de speerpunten en de subsidieplafonds voor 2014 voor de Uitvoeringsregeling Externe Veiligheid bekendgemaakt.

De speerpunten voor 2014 hebben betrekking op de afronding van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid; borging van de gerealiseerde kwaliteit en de bereikte resultaten; en borging van de kwaliteit van externe veiligheidstaken die niet bij de Regionale Uitvoeringsdiensten/Omgevingsdiensten zijn ondergebracht.

De subsidieplafonds voor 2014 zijn hetzelfde als die van dit jaar:
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: € 447.000;
• Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: € 221.000;
• Dienst Milieu en Bouwtoezicht namens de gemeente Amsterdam: € 332.000;
• Regionale brandweer Amsterdam-Amstelland: € 136.000;
• Gemeente Uithoorn namens het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden: € 109.000;
• Gewest Gooi en Vechtstreek: € 147.000;
• Regionale brandweer Gooi en Vechtstreek: € 63.000;
• Veiligheidsregio Kennemerland: € 79.500;
• Milieudienst IJmond: € 130.000;
• Gemeente Haarlemmermeer: € 73.000;
• Gemeente Haarlem: € 72.500.

Het subsidieplafond 2014 voor het budget gezamenlijke of bovenregionale projecten bedraagt € 50.000 mits de begroting voor 2014 wordt goedgekeurd.

Met de Uitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2012 verstrekt de provincie subsidie voor uitvoering van (niet-)structurele taken op het gebied van veiligheid, voor organisatorische verstrekking en professionalisering op het gebied van externe veiligheid en voor programmacoördinatie. Aanvragen kan vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2013.

Terug naar overzicht