Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
16

Duurzame stallen (ver)bouwen met LNV subsidie

Landbouwondernemingen die willen investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houden met dierenwelzijn kunnen van 15 augustus tot en met 30 september 2013 aanvragen indienen voor de LNV subsidieregeling Investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen (RLS).

Er is een budget van € 8 miljoen beschikbaar. Maximaal 40% wordt vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, tot een bedrag van € 250.000 per aanvraag. Voorwaarde is dat de stal ligt in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten.

Kosten voor dierenwelzijn, diergezondheid en milieu (ammoniak, fijnstof en energie) vallen onder deze subsidie, als er verder wordt gegaan dan de gangbare norm. Kosten voor arbeidsomstandigheden vallen er niet onder, maar de investering wordt wel meegenomen in de beoordeling. Doel van deze openstelling is daarnaast om de uitstoot van ammoniak rondom Natura 2000-gebieden met stikstofproblemen te verminderen. Dit moet leiden tot een vermindering van de depositie van stikstof in deze gebieden en tot meer (ontwikkelruimte voor) economische activiteiten.

Terug naar overzicht