Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
16

Programma Veilige Publieke Taak voortgezet tot 2017

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij laat weten dat het Programma Veilige Publieke Taak (VPT) wordt voortgezet tot 2017. Uit de bijgevoegde voortgangsrapportage over de periode juni-december 2012 blijkt dat op alle hoofdlijnen voortgang geboekt is.

Het accent lag in die periode op preventie en op de bestuurlijke aanpak van de VPT-problematiek, vooral door gemeenten en burgemeesters. Lokale bestuurders spelen een cruciale rol als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid, werkgever, subsidieverlener, vergunningverlener, handhaver, en specifiek voor wat burgemeesters betreft, boegbeeld. In 2013 zal de nadruk nog meer op deze onderwerpen liggen. 

Het programma Veilige Publieke Taak is in het leven geroepen om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak landelijk aan te pakken. De aanpak bestaat uit een combinatie van werkgeversmaatregelen, strafrechtelijke maatregelen en ketensamenwerking.

Terug naar overzicht