Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
16

Overijssel stelt ontwerp-wijziging Natuurbeheerplan vast

De provincie Overijssel heeft de wijziging van het Natuurbeheerplan vastgesteld met ingang van 23 mei 2013. In dit plan geeft de provincie aan, welke doelen zij wil realiseren op het gebied van bos, natuur en landschap, door de inzet van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Het besluit ligt tot en met 4 juli 2013 ter inzage op het Provinciehuis. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch contact op worden genomen met de provincie. Schriftelijke zienswijzen dienen gemotiveerd en ondertekend vóór 4 juli naar Gedeputeerde Staten worden gestuurd, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-wijziging Natuurbeheerplan Overijssel'. Zie voor contactinformatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht