Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
16

SVDP geeft subsidie voor Vernieuwende Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft drie projecten voor vernieuwende jouralistiek gehonoreerd. De aanvragers ontvangen ieder € 20.000. Het gaat om de volgende projecten:
• JOB, Journalistiek OnderzoeksBureau
Het doel van JOB is inzicht verkrijgen in maatschappelijke kwesties die alleen in samenwerking met organisaties en door grondig onderzoek naar boven kunnen komen. Organisaties krijgen in ruil voor hun deelname exclusief toegang tot de onderzoeksresultaten over hun branche. Daarnaast worden er verschillende crossmediale producties gemaakt die JOB gaat aanbieden aan bestaande mediaorgani-saties. In het eerste jaar wil JOB twee onderzoeksprojecten uitvoeren die deels ook door de deelne-mende bedrijven gefinancierd moeten worden; 
• LocalFocus 
Doelstelling van dit project is de samenwerking tussen datajournalisten en regionale en lokale media (print, online en tv) te faciliteren. LocalFocus levert een platform waarop lokaal relevante datasets voor lokale en regionale media inzichtelijk worden gemaakt. Dat doet LocalFocus door belangrijke trends en opvallende zaken uit de data te halen. Regionale verslaggevers kunnen hier vervolgens zelf een verhaal van maken, zonder dat ze zelf in datajournalistiek hoeven te investeren;
• NewPaper 
Het project behelst de oprichting van een kweekvijver voor (journalistiek) toptalent van verschillende opleidingen waarmee NewPaper gaat samenwerken en die ook een deel van de kosten dragen. Journalisten worden daarbij verhalenvertellers die met gebruik van moderne technische mogelijkhe-den veelomvattende mediaproducties maken die het nieuws van achtergrond voorzien, duiden en analyseren. NewPaper gaat nauw samenwerken met mediapartners, die de verhalen goedkoop verkrijgen en via hun kanalen kunnen verspreiden.

Terug naar overzicht