Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
15

Limburg stelt nieuwe subsidieplafonds voor 2012 vast

De provincie Limburg heeft voor 2012 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor de volgende regelingen:
• Subsidiekader restauratie en stimulering herbestemming: € 10,6 miljoen;
• Nadere subsidieregels emissiearme taxi's en bestelauto's provincie Limburg: € 500.000,-;
• Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF): € 2 miljoen.

Het Subsidiekader restauratie en stimulering herbestemming monumenten is tot stand gekomen naar aanleiding van de Motie ‘behoud erfgoed' in Limburg. Projecten die gericht zijn op restauratiebehoeftige monumenten en monumenten die vanwege (dreigende) leegstand toe zijn aan herbestemming kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

De Nadere subsidieregels emissiearme taxi's en bestelauto's provincie Limburg is opengesteld in navolging van de landelijke Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met deze regeling wil de provincie het rijden op electriciteit, aardgas en groengas, stimuleren en de aanschaf van schone voertuigen bevorderen, om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.
Deze regionale regeling kan in combinatie met de landelijke regeling worden gebruikt en geeft een korting bij de aanschaf van aardgas / groengas en electrische voertuigen, die vrijgesteld zijn van de Belastingen op Personenauto's en Motorrijwielen (BPM).

Het Energiefonds Limburg helpt inwoners aan startkapitaal om energieprojecten te realiseren. Het fonds draagt niet alleen bij aan de opwekking van duurzame energie en aan energiebesparing, maar stimuleert ook werkgelegenheid in Limburg en draagt bij aan verlaging van de energierekening.

Terug naar overzicht