Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
15

Wijzigingen Openstellingsbesluit LNV 2013

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een wijziging bekendgemaakt van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 in verband met een aantal technische aanpassingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

• In de regeling Kennisverspreiding Praktijknetwerken vervalt de verplichting voor de beoordelingscommissie om aanvragen hoger te rangschikken naargelang een project meer bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van ammoniak. Het gaat hierbij om aanvragen van samenwerkingsverbanden van minimaal acht deelnemers tussen landbouwondernemers en agro-MKB-ondernmers of kennisinstellingen. De beoordeling op grond van dit criterium blijkt niet te realiseren;
• In de regeling Beroepsopleiding en voorlichting wordt benadrukt dat activiteiten die al gesubsidieerd zijn, niet voor subsidie in aanmerking komen. Verder werd er geen subsidie verstrekt aan veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen die opgenomen zijn in het Meetprogramma integraal duurzame stallen 2009. Dit is nu ingetrokken, omdat een te grote groep agro-MKB-ondernemers hierdoor werd uitgesloten;
• In de regeling Investeringen in integraal duurzame stallen is voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Gelderland, een aanvullend subsidieplafond van € 198.550 vastgesteld. De provincie sluit daarmee aan bij de huidige openstelling van deze regeling. Aanvragen voor deze regeling konden worden ingediend tot en met 30 september 2013;
• In de regeling Collectieve acties in de visketen is de deadline voor het onderdeel Collectieve acties aanlandplicht, aangepast van 31 oktober naar 2 december 2013.

Terug naar overzicht