Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
15

Geen budget meer voor Interreg IVB en IVC

Er is geen budget meer beschikbaar voor de Interreg-programma's IVB Noord West Europa en IVB Noordzee-regio. Ook voor het INTERREG IVC-programma is geen geld meer beschikbaar. Dit staat vermeld op de website van AgentschapNL.

Interreg IV is een subsidieprogramma van het Europees fonds voor de regionale ontwikkeling (EFRO) waarbinnen partijen uit meer landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het programma bestaat uit drie onderdelen:
• IVA: grensoverschrijdende samenwerking binnen grensregio's. Dit programma wordt binnen Nederland uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken;
• IVB: transnationale samenwerking ter bevordering van integratie tussen verschillende Europese regio's. IVB bestaat uit meerdere programma's. Nederland doet mee in het IVB Noordzee- en het IVB Noordwest-Europa-programma. Dit programma wordt binnen Nederland uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM; 
• IVC: interregionale samenwerking tussen regionale overheden en andere publieke partijen in de hele EU. Dit programma wordt binnen Nederland uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM.

Terug naar overzicht