Nieuws

jul
15

Aanmelden Victorine van Schaijkprijs weer mogelijk

Om innovatie in het informatievak te stimuleren looft het Victorine van Schaickfonds KNVI jaarlijks de Victorine van Schaick Prijs uit. Deelname is mogelijk door informatieprofessionals, die recent een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het vak in de ruimste zin van het woord. Er zijn drie prijzen beschikbaar:
• de Victorine van Schaick Prijs (€ 1500, en de Victorine van Schaick Penning);  
• de BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1000); 
• de Scriptieprijs (€ 750).

De bijdrage kan bestaan uit een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie, maar kan ook een bijzonder en vernieuwend initiatief zijn. Alles dat op vernieuwing gericht is kan meedingen naar de Victorine van Schaick Prijs, de BibliotheekInitiatiefPrijs of de Scriptieprijs. De BibliotheekInitiatiefPrijs wordt uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen. Voor de Scriptieprijs worden afstudeerders of afgestudeerden opgeroepen, hun master of bachelor thesis in te zenden. Ook promovendi kunnen hun proefschrift aanmelden. Voorwaarde is dat de bijdrage na 31 december 2011 geschreven, ontwikkeld of verdedigd moet zijn. Initiatieven of publicaties die voor de prijs in aanmerking komen kunnen tot en met 14 september 2013 worden ingezonden.

Terug naar overzicht