Nieuws

mei
15

71 gemeenten dienen aanvraag in voor Programma Aardgasvrije Wijken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken.

Met dit programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken stimuleren. Voor de tweede ronde van het programma – waarvoor gemeenten aanvragen konden indienen van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 – is een rijksbijdrage van gemiddeld € 4 miljoen per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken.

Meer dan bij de eerste ronde ligt bij de tweede ronde de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang.

De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt de komende tijd alle 71 ingediende plannen en brengt hierover advies uit aan BZK-minister Ollongren, die de geselecteerde aanvragers vervolgens rond 1 oktober 2020 bekend zal maken.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/14/71-gemeenten-dienen-aanvraag-in-voor-proeftuin-aardgasvrije-wijk

Terug naar overzicht