Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
15

Ruim € 6 miljoen voor schonere binnenvaart Rotterdams havengebied

Vanaf 1 juli 2013 is het voor binnenvaartschippers, die rondom het havengebied van Rotterdam varen, mogelijk subsidie aan te vragen voor maatregelen voor minder uitstoot van hun schip. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren samen een bedrag van € 6,2 miljoen in een schonere binnenvaart.

Binnen de Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ kunnen schippers subsidie aanvragen voor maatregelen, die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie.

Het stimuleren van schonere scheepvaart is belangrijk: ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijker leef- en vestigingsklimaat te creëren, zijn maatregelen nodig om deze uitstoot te verminderen.

Terug naar overzicht