Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
15

Rectificatie wijziging subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)

In de Staatscourant van 1 mei 2013 is per abuis een bedrag van € 10.000.00 opgenomen als nieuw subsidieplafond voor ESF Actie E, onderdeel duurzame inzetbaarheid sectoren. Dit moet € 10.000.000 zijn.

Actie E Sociale innovatie, Duurzame Inzetbaarheid Sectoren, ondersteunt projecten die sociale innovatie in de sector stimuleren en specifiek gericht zijn op duurzame inzetbaarheid.

De subsidie wordt verstrekt voor projecten die:
• de arbeidsmobiliteit van werknemers stimuleren, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
• gezond, veilig en vitaal werken, en arbeidstijdenmanagement bevorderen;
• sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability bevorderen.

De subsidie wordt verstrekt aan (een samenwerkingsverband van) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds).

Terug naar overzicht