Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
15

Noord-Holland wijzigt subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben wijzigingen op de Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vastgesteld. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor projecten in de initiatieffase en in de planontwikkelingsfase. Het subsidieplafond 2013 voor initiatieffase wordt verhoogd tot € 214.210.

Aanvragen kunnen worden ingediend door CPO verenigingen. De wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht