Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
15

Nieuwe subsidie streeknetwerken Noord-Brabant geopend

Op 1 april 2013 is in Noord-Brabant een nieuwe Algemene subsidieverordening Noord-Brabant in werking getreden. Daarnaast is het bijbehorende subsidiekader vastgesteld. Als gevolg hiervan is onder andere de Subsidieregeling streeknetwerken gewijzigd. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, hiervoor een nieuwe regeling vast te stellen. De Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 is grotendeels gelijk aan de oude regeling. 

Met de nieuwe regeling kunnen rechtspersonen een subsidie aanvragen voor streeknetwerken. Dit zijn regionale, vrijwillige netwerken, die zich richten op de realisatie van een toekomstbestendig en vitaal platteland. Projecten dienen betrekking te hebben op één van de volgende thema's:
• vestigings- en leefklimaat inclusief natuur en water;
• innovatie in de sector van agrofood en het Midden- en Kleinbedrijf;
• recreatie en ontspanning;
• leefbaarheid;
• identiteit;
• energietransitie en klimaat.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2015. Het subsidieplafond bedraagt € 3.282.416 voor de totale periode. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% met een maximum van € 1 miljoen per aanvrager. Subsidies van minder dan € 125.000 worden niet verstrekt. De oude subsidieregeling streeknetwerken is hiermee komen te vervallen.

Terug naar overzicht