Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
15

Wijzigingen subsidie natuur Groningen gepubliceerd

Op 12 maart 2013 besloten Gedeputeerde Staten van Groningen de Subsidieregelingen Natuur- en Landschapsbeheer, kwaliteitsimpuls Natuur & landschap Groningen, Agrarisch natuurbeheer Groningen, Natuurbeheer 2000 en Agrarisch natuurbeheer voor het beheerjaar 2013 te wijzigen. Op dat moment was nog niet duidelijk, wat de wijzigingen in zouden gaan houden.

Inmiddels zijn de wijzigingen in het Provinciaal blad gepubliceerd. Het betreft een verhoging van subsidieplafonds voor een aantal onderdelen van (agrarisch) natuurbeheer.
Voor Natuurbeheer, onderdeel Continuïteit natuur en landschapsbeheer is het nieuwe subsidieplafond € 182.000. Voor Agrarisch natuurbeheer, onderdeel Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer is het nieuwe subsidieplafond € 83.000. Alle overige subsidieplafonds voor (agrarisch) natuurbeheer blijven gelijk.

Terug naar overzicht