Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
15

Subsidies voor natuurbeheer Zuid-Holland fors verhoogd

De provincie Zuid-Holland is van plan, de komende 6 jaar een bedrag van omstreeks € 1 miljoen per jaar uit te trekken voor nieuwe subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en landschapsbeheer. Dit geld komt bovenop de eerder vastgestelde maximum bedragen voor natuurbeheer. Daarnaast wil de provincie € 2 miljoen extra beschikbaar stellen voor natuurinrichting van Polder Oukoop. Met dit bedrag is het mogelijk om de natuurinrichting in de polder af te ronden.

Eerder was de maximale hoogte voor de subsidies natuurbeheer op een symbolisch bedrag van € 1 vastgesteld, omdat nog onduidelijk was of de provincie hiervoor voldoende geld van het Rijk zou ontvangen. Het gaat om subsidiebeschikkingen voor natuurbeheer voor 6 jaar. Door het plafond aanvankelijk op € 1 vast te stellen, konden al wel aanvragen worden ingediend. Inmiddels is duidelijk, hoeveel geld er nodig is voor natuurbeheer. De provincie verwacht dat het nieuwe bedrag voldoende is, om subsidieaanvragen voor de periode 2013-2018 mee te kunnen honoreren.

Terug naar overzicht