Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
15

Collectief plan weide- en akkervogelbeheer Noord-Brabant 2013 vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 maart 2013 de Collectieve beheerplannen weide- en akkervogels 2013 vastgesteld. In deze collectieve beheerplannen geeft de provincie aan welke subsidies er voor weide- en akkervogelbeheer op basis van het Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) in 2013 mogelijk zijn.

Het plan collectief weide- en akkervogelbeheer voor beheerjaar 2013 heeft betrekking op de gebieden Beerse Overlaet, Land van Heusden en Altena, Rielse Heide, Made Drimmelen, Schijndelse Heide en Vughtse Gement (deze laatste voor uitsluitend weidevogelbeheer). Het collectief plan 2013 voor akkervogels betreft de gebieden Bergen op Zoom, Biesbosch, Moerdijk en Steenbergen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 maart tot en met 11 april 2013 ter inzage op het dienstenplein van het provinciehuis. Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het besluit treedt, ondanks het indienen van eventuele bezwaarschriften, al in werking. Het is mogelijk om, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift, een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel. Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen moet er sprake zijn van spoedeisend belang.

Terug naar overzicht