Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
15

Algemene voorwaarden Sint Laurens Fonds gewijzigd

De algemene voorwaarden bij toekenningen van het Sint Laurensfonds zijn gewijzigd. In de nieuwe versie van februari 2013 is opgenomen, dat eindrapportages binnen 6 maanden na afronding van het project toegezonden dienen te worden. Verder is bepaald, dat bij toekenningen vanaf € 5.000 het fonds een evaluatieformulier invult en verstuurt aan de aanvrager. Ten slotte maakt het fonds bekend, dat aanvragen nog uitsluitend digitaal kunnen worden ingediend.

Het Sint Laurens Fonds wil de sociale infrastructuur van de stadsregio Rotterdam versterken door financiële bijdragen te geven aan maatschappelijke organisaties die voorzien in materiële en geestelijke behoeften van jeugdigen en ouderen. Het Sint Laurensfonds steunt specifiek projecten op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang van jongeren, jeugdwelzijn, ouderenzorg, welzijn voor ouderen, onderwijszorg.

Terug naar overzicht